Herttoniemen Ruokaosuuskunta Ylimääräinen kokous Pöytäkirja

Aika: Ti 3.2.2015 Paikka: Herttoniemen kirjasto, kokoustila Kettutie 4 C, Helsinki

Läsnä: Osallistujaluettelo liitteenä (Liite 1.)

Asialista: 1. Kokouksen avaus, kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta: Ruokaosuuskunnan puheenjohtaja Olli Repo avasi kokouksen klo 18.05. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Repo, sihteeriksi Marja-Liisa Lampinen, pöytäkirjan tarkastajiksi Meeri Taimisto ja Jyrki Levä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Kokouskutsu on lähetetty sääntöjen mukaisesti kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostitse kaikille osuuskunnan jäsenille, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Vuoden 2014 palautekyselyn katsaus: Palautekyselyn suljettuihin kysymyksiin annetut vastaukset on viety graafisena esityksenä osuuskunnan verkkosivuille jo aikaisemmin. Marja-Liisa Lampinen esitti koosteen avoimista vastauksista PowerPoint –esityksenä. (Liite 2.) Palautteesta keskusteltiin lyhyesti.

4. Viljelyajatukset ja viljelytiimin esittely vuodelle 2015: Viljelijä Heidi Hovi esitteli vuoden 2015 viljelytiimin ja viljelysuunnitelman PowerPoint –esityksenä. (Liite 3.) Kolmatta viljelijää ei ole kokoukseen mennessä vielä löytynyt. Häntä etsitään edelleen.

5. Toimintasuunnitelmat vuodelle 2015: Olli Repo esitteli hallituksen ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi. (Liite 4.) Suunnitelmista keskusteltiin. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin jatkotyöskentelyä varten.

6. Osuuskunnan organisaation uudistaminen: Virpi Ahola esitteli hallituksen ehdotuksen osuuskunnan organisaation ja työnjaon uudistamiseksi PowerPoint –esityksenä. (Liite5.) Ehdotuksesta keskusteltiin.

7. Ruokapiirin esittely: Aikapulan vuoksi esittely jätettiin seuraavaan kokoukseen.

8. Satomaksun suuruuden, talkootuntimäärän ja –maksun päättäminen vuodelle 2015: Hallitus esittää, että satomaksu säilyy ennallaan 450 €:na, talkoominimi on 10 h satokaudessa ja puuttuvien talkootuntien korvaus on 10 €/h. Asioista keskusteltiin ja esitettiin myös muita ehdotuksia. Hallituksen esitys lopuksi hyväksyttiin.

9. Osuuskunnan vuoden 2015 talousarvion esittely ja hyväksyminen: Olli Repo esitteli talousarvion vuodelle 2015. (Liite 6.) Keskustelun jälkeen esitetty talousarvio hyväksyttiin.

10. Uuden hallituksen valinta: Edellisestä hallituksesta ovat käytettävissä Virpi Ahola, Hilkka Helsti, Kai Karlsson, Marja-Liisa Lampinen, Joonas Pekkanen, Olli Repo ja Meeri Taimisto. Heidät valittiin jatkoon. Uusina jäseninä valittiin Mariaana Nelimarkka, Veera Ristikartano ja Silva Tähkiö. Jäsenet hallitukseen vuodelle 2015 valittiin yksimielisesti.

11. Muut asiat: Muita asioita ei ollut.

12. Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Helsingissä 3.2.2015 Olli Repo, puheenjohtaja Marja-Liisa Lampinen, sihteeri Meeri Taimisto, pöytäkirjan tarkastaja Jyrki Levä, pöytäkirjan tarkastaja

Liite 2

Liite 3

Liite 4 ja 6

Liite 5

Comment