Osuuskunta toimii työryhmissä

Ruokaosuuskunta toimii työryhmissä. Osuuskunnan jäsen liittyy ja voi toimia yhdessä tai useammassa työryhmässä oman valintansa mukaan. Osuuskunnan jäsen tekee talkoominiminsä (14 h) osallistumalla valitsemansa ryhmän toimintaan.

Ryhmät 2015

(Vuoden 2016 työryhmät kootaan maaliskuussa 2016)

Peltotyöt

Pellon viljelemisestä vastaavat osuuskunnan palkkaamat ammattilaiset. Vuonna 2015 pellolla työskentelevät palkattuina viljelijät Heidi Hovi, Sandro Wüthrich, Pentti Okkonen ja Anniina Heinonen.

Viljelykauden aikana huhtikuusta marraskuun loppuun viljelijöiden apuna toimivat osuuskuntalaisten muodostamat peltotiimit.  Työryhmiä on kolme. Voit ilmoittautua ja osallistua yhteen tai useampaan:

  • Kevättyöt: Toukokuusta juhannukseen valmistelemme peltopenkkejä, istutamme taimia ja kylvämme siemeniä.
  • Kasvukausi: Kesäkuun alusta syyskuun loppuun on tärkein työkausi. Kitkemme ja harvennamme varmistaaksemme hyvän sadon.
  • Sadonkorjuu: Satoa korjataan sadonjakojen aikaan pääasiassa elokuusta marraskuuhun, mutta varhaisvihanneksia jo kesäkuusta alkaen. Heinäkuussa on kolmen viikon tauko.

Yhteyshenkilö: Marja-Liisa Lampinen (hallituksen jäsen)

Rakennusryhmä

Rakennusryhmä vastaa siitä, että pellolla olevat huoltorakennukset pysyvät pystyssä ja näyttävät siisteiltä. Lisäksi kauden 2015 aikana pellolle pystytetään talkoovoimin hirsinen vajarakennus terasseineen.

Yhteyshenkilö: Joonas Pekkanen (hallituksen pj.)

Talkooruokailuryhmä

Talkooruokailuryhmä suunnittelee ja järjestää talkooruokailun osuuskunnan yhteisiin talkoisiin.

Yhteyshenkilö: Hilkka Helsti (hallituksen jäsen)

Sadonjako

Sadonjakoryhmä suunnittelee ja toteuttaa osuuskunnan sadonjaon. Sadonjakoja on kasvukauden kulusta riippuen noin kesäkuun loppupuolelta heinäkuun alkuun ja uudelleen elokuun puolivälistä marraskuulle saakka.

Yhteyshenkilö: Olli Repo (hallituksen jäsen)

Kuljetusryhmä

Kuljetusryhmä vastaa osuuskunnan tarpeellisten kuljetusten järjestämisestä.

Yhteyshenkilö: Joonas Pekkanen (hallituksen pj.)

Reseptit ja sadonjalostus

Resepti- ja sadonjalostusryhmä auttaa osuuskuntalaisia hyödyntämään satokauden tuotteita kehittelemällä ja jakamalla reseptejä. Samalla työryhmä edistää kestävän gastronomian ideaa.

Yhteyshenkilö: Mariaana Nelimarkka (hallituksen jäsen)

KVT-leiriryhmä

KVT-ryhmä organisoi osuuskunnan isännöimän kansainvälisen työleirin, joka pidetään 28.6 - 11.7.2015. Työleiriläiset majoittuvat Vantaan Steinerkoululle ja tekevät peltotöitä Korson pellolla. Työryhmä järjestää leiriläisille majoitus- ja työvaatteet, suunnittelee leirin ruokailun ja järjestää leiriläisille vapaa-ajantoimintaa. Ryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä leirinohjaajien ja kansainvälisen työleirijärjestön kanssa.

Yhteyshenkilö: Virpi Ahola (hallituksen jäsen)

Kerhotoimintaryhmä

Ruokaosuuskunnan uutena toimintamuotona ehdotetaan kerhotoimintaa lapsiperheille. Tavoitteena on tutustuttaa lapset jo pienestä pitäen ruokansa alkuperään. Kerho kokoontuu viljelykautena säännöllisesti. Kerholla on vetäjä / vetäjiä, ja vanhemmat voivat olla mukana kerhotoiminnassa tai työskennellä itse peltotöissä.

Yhteyshenkilö: Marja-Liisa Lampinen (hallituksen jäsen)

Kekrijuhlaryhmä

Kekrijuhlaryhmä suunnittelee ja järjestää osuuskunnan yhteiset kekri- eli sadonkorjuujuhlat syksyllä 2015.

Yhteyshenkilö: Hilkka Helsti (hallituksen jäsen)

Toriryhmä

Toriryhmä vastaa osuuskunnan osallistumisesta erilaisille ruokatoreille ja muihin pop-up-tapahtumiin.

Yhteyshenkilö: Olli Repo (hallituksen jäsen)

Ruokapiiriryhmä

Ruokapiiriryhmä vastaa osuuskuntaan kuuluvan Herttoniemen ruokapiirin ja sen Puodin (myymälä) toiminnan ylläpidosta ja kehittämisestä myymäläpäällikön johdolla yhteistyössä hallituksen edustajien kanssa.

Yhteyshenkilö: Jyrki Tenni, myymäläpäällikkö sekä Meeri Taimisto (hallituksen jäsen)

Osuuskunnan hallinto

Hallitus

Osuukunnan hallitus vastaa osuukunnan toiminnan suunnittelusta ja varojen käytöstä osuuskuntalain edellyttämällä tavalla. Hallituksen valitsee osuuskunnan vuosikokous. Hallitus kokoontuu kasvukaudella 2-3 viikon välein. Hallituksen jäsenet Yhteystiedot-sivulla.

Jäsenrekisterit

Jäsenrekisteriryhmä varmistaa, että osuukunnan ja ruokapiirin jäsenreksiterit ovat ajan tasalla ja lainmukaisesti järjestetty. Työryhmä vastaa lisäksi yhdessä taloudenhoitotiimin kanssa siitä, että jäsen-, sato- ja muut maksut kohdistuvat oikein.

Yhteyshenkilöt: Virpi Ahola (hallituksen jäsen), Silva Tähkiö (hallituksen jäsen) ja Meeri Taimisto (Ruokapiirin jäsenasiat).

Taloudenhoito

Taloudenhoitoryhmä vastaa osuuskunnan budjetin seurannasta, taloushallinnon prosessien ylläpidosta ja kehittämisstä ja taloudenpitoon liittyvästä viestinnästä.

Yhteyshenkilöt: Meeri Taimisto (hallituksen jäsen) ja Silva Tähkiö (hallituksen jäsen)

Varainhankinta

Varainhakintaryhmä vastaa varainhankinnan suunnittelusta ja toteuttamisesta mukaan lukien sponsoroinnista, julkisista avustuksista ja mahdollisesta lahjoitusten ja oheismyynnin hankkimisesta. Lue lisää

Yhteyshenkilöt: Joonas Pekkanen (hallituksen puheenjohtaja) ja Olli Repo (hallituksen jäsen)

Viestintä

Viestintäryhmä koordinoi osuuskunnan viestintää ja vastaa osuuskunnan markkinoinnista ja mediasuhteiden hoitamisesta. Viestintäryhmä huolehtii osuuskunnan verkkosivujen ylläpidosta ja kehittää niitä edelleen. Viestintäryhmä vastaa myös Ruokaosuuskunnan toiminnan esittelystä eri tapahtumissa.

Yhteyshenkilöt: Veera Ristikartano (hallituksen jäsen) ja Mariaana Nelimarkka (hallituksen jäsen)