Osuuskunta toimii työryhmissä

Ruokaosuuskunta toimii työryhmissä. Osuuskunnan jäsen liittyy ja voi toimia yhdessä tai useammassa työryhmässä oman valintansa mukaan. Osuuskunnan jäsen tekee talkoominiminsä (14 h) osallistumalla valitsemansa ryhmän toimintaan. Vuonna 2019 osuuskuntalaisilla on valittavissaan kahdeksan erilaista ryhmää. Lisäksi hallitustoiminta on oleellinen osa osuuskunnan toimintaa.

Peltotyöryhmä

Pellon viljelemisestä vastaavat osuuskunnan palkkaamat ammattilaiset. Vuonna 2019 pellolla työskentelevät palkattuina viljelijät Orest Lazepka ja Kirsi Keltti.

Viljelykauden aikana huhtikuusta marraskuun loppuun viljelijöiden apuna toimivat osuuskuntalaisten muodostamat peltotiimit.  Työryhmiä on kaksi. Voit ilmoittautua ja osallistua yhteen tai useampaan:

  • Kaali- ja kurpitsaryhmät: Tietyn kasviryhmän hoitoon erikoistuneet ryhmät, jotka sitoutuvat ko kasvien hoitoon koko kasvukauden ajalle.

  • Yleiset peltotyöt kauden mukaan: Viikonlopputalkoot

Talkooruokailuryhmä

Talkooruokailuryhmä suunnittelee ja järjestää talkooruokailun osuuskunnan yhteisiin talkoisiin.

Sadonjakoryhmä

Sadonjakoryhmä suunnittelee ja toteuttaa osuuskunnan sadonjaon. Sadonjakoja on kasvukauden kulusta riippuen noin kesäkuun loppupuolelta heinäkuun alkuun ja uudelleen elokuun puolivälistä marraskuulle saakka.

KVT-leiriryhmä

KVT-ryhmä organisoi osuuskunnan isännöimän kansainvälisen työleirin, joka pidetään 1.7. - 14.7.2019. Työleiriläiset majoittuvat Vantaan Steinerkoululle ja tekevät peltotöitä Korson pellolla. Työryhmä järjestää leiriläisille majoitus- ja työvaatteet, suunnittelee leirin ruokailun ja järjestää leiriläisille vapaa-ajantoimintaa. Ryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä leirinohjaajien ja kansainvälisen työleirijärjestön kanssa.

Tapahtumaryhmä

Tapahtumaryhmä esim suunnittelee ja järjestää osuuskunnan yhteiset kekri- eli sadonkorjuujuhlat syksyllä 2019.

Markkinointi- ja viestintäryhmä

Markkinointi- ja viestintäryhmä päivittää somekanavia, suunnitelee ja toteuttaa mainoksia sekä viestii osuuskuntalaisille ajankohtaisista asioista.

Osuuskunnan hallinto

Hallitus

Osuukunnan hallitus vastaa osuukunnan toiminnan suunnittelusta ja varojen käytöstä osuuskuntalain edellyttämällä tavalla. Hallituksen valitsee osuuskunnan vuosikokous. Hallitus kokoontuu kasvukaudella 2-3 viikon välein. Hallituksen jäsenet Yhteystiedot-sivulla.

Jäsenrekisterit

Jäsenrekisteriryhmä varmistaa, että osuukunnan ja ruokapiirin jäsenreksiterit ovat ajan tasalla ja lainmukaisesti järjestetty. Työryhmä vastaa lisäksi yhdessä taloudenhoitotiimin kanssa siitä, että jäsen-, sato- ja muut maksut kohdistuvat oikein.

Taloudenhoito

Taloudenhoitoryhmä vastaa osuuskunnan budjetin seurannasta, taloushallinnon prosessien ylläpidosta ja kehittämisstä ja taloudenpitoon liittyvästä viestinnästä.

Varainhankinta

Varainhakintaryhmä vastaa varainhankinnan suunnittelusta ja toteuttamisesta mukaan lukien sponsoroinnista, julkisista avustuksista ja mahdollisesta lahjoitusten ja oheismyynnin hankkimisesta. Lue lisää

Viestintä

Viestintäryhmä koordinoi osuuskunnan viestintää ja vastaa osuuskunnan markkinoinnista ja mediasuhteiden hoitamisesta. Viestintäryhmä huolehtii osuuskunnan verkkosivujen ylläpidosta ja kehittää niitä edelleen. Viestintäryhmä vastaa myös Ruokaosuuskunnan toiminnan esittelystä eri tapahtumissa.