Pöytäkirja Herttoniemen Ruokaosuuskunnan kokouksesta, joka pidettiin 27.1.2013 klo 14.00-16.35 Hertsikan Pumpussa, Hiihtomäentie 37, 00800 Helsinki. Paikalla oli 21 osuuskunnan jäsentä, viljelijä ja muutamia osuuskuntaan tutustuvia.

  1. Kokouksen avaus Olli Repo avasi kokouksen klo 14.00.
  2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistan hyväksyminen. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi yhdellä muutoksella. Esityslistalle lisättiin kohta Päätökset. Päätettiin esitellä ensin kaikki esityslistalla olevat asiat ja tehdä lopuksi päätökset kerralla kun asiat ovat esitelty.
  3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta. Olli Repo valittiin puheenjohtajaksi, Hilkka Helsti sihteeriksi ja Galina Kallio sekä Pauline Ranta pöytäkirjantarkastajiksi + ääntenlaskijoiksi.
  4. Viljelykauden 2012 yhteenveto, lyhyt katsaus. Olli Repo esitteli viljelykauden toimintaa ja tuloksia ja keskusteltiin niistä. (liite pdf)
  5. Vuoden 2012 palautekyselyn tulokset Olli Repo kävi läpi palautekyselyn tuloksia ja keskusteltiin niistä. (liite pdf)
  6. Viljelyajatukset vuodelle 2013 Heidi Hovi ja Olli Repo esittelivät alkaneen vuoden viljelysuunnitelmia ja keskusteltiin niistä. (liite pdf)
  7. Osuuskunnan toimintaprosessi ja parannusehdotukset Panu Karhu ja Ilkka Liedes esittelivät prosessikaaviota, johon oli sijoitettu ruokaosuuskunnan toiminta. Kaaviota voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä. Parannusehdotukset esitteli Olli Repo. Parannusehdotuksia pidettiin hyvinä ja niitä lähdetään toteuttamaan vuonna 2013 (liite pdf)
  8. Osuuskunnan vuoden 2013 budjetin esittely. Sini Forssell ja Olli Repo kävivät budjettiluonnoksen läpi. (liite pdf)
  9. Päätökset Päätettiin osuuskunnan jäsenille tulevat maksut ja velvoitteet seuraavasti:

Satomaksu on 400 e vuodelle 2013.

Talkoo-osuus jäsenille on 10 tuntia.

Tämän voi myös suorittaa 100 e (10 x10 €) maksuna, jolloin on vapautettu talkoista, tai 50 e maksuna, jolloin talkootyön määräksi jää 5 tuntia. Talkoomaksun voi maksaa joko keväällä tai syksyllä.

Päätettiin budjetissa pysymisen varmistamiseksi, että helmikuun lopussa satomaksu pitää olla maksettuna 130 osuuskuntalaiselta. Jos tämä tavoite toteutuu, voimme jatkaa nyt sovittujen päätösten mukaan. Muussa tapauksessa kokoonnumme uudestaan ja mietimme miten saamme budjetin kokoon vuodelle 2013.

Päätettiin että kaikki esitellyt budjettipäätökset hyväksytään kerralla.

Päätökset hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Äänestystulos: 20 ääntä hyväksyi esitellyt päätökset, ja yksi osuuskuntalainen vastusti. Hän kannatti suurempaa satomaksua.

10. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35.

Olli Repo, pj Hilkka Helsti, siht. Pöytäkirjantarkastajat: Galina Kallio Pauline Ranta

Comment