Viewing entries tagged
viljelyajatukset

2 Comments

Ruokaosuuskunnan kokouspöytäkirja

Aika: 3.2.2014 kello 18:00Paikka: Herttoniemen jakelupiste, Hiihtomäentie 37, Helsinki

1. Kokouksen avaus 18:03 Olli Repo avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin, että kokouskutsut oli lähetettu kaksi viikkoa etukäteen sähköpostitse ja että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Repo ja sihteeriksi Joonas Pekkanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Meeri Taimisto, ja Tuomo Sirkka

3. Viljelykauden 2013 yhteenveto, lyhyt katsaus Todettiin, että tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 käsitellään sääntömääräisessä kokouksessa keväällä 2014. Olli Repo esitteli vuoden 2013 tapahtumia (liite 1).

4. Vuoden 2013 palautekyselyn tulokset Palautekyselyyn vastasi 107 osuuskuntalaista. Olli Repo esitteli palautekyselyn tuloksia (liite 2). Keskusteltiin osakkaiden palautteesta.

5. Viljelyajatukset vuodelle 2014 Heidi Hovi esitteli suunnitelmia viljelytiimin ja viljelysuunnitelman osalta (liite 3). Päätetiin käydä jäsenten ehdotuksia tarkemmin läpi erillisessä kehityspäivässä.

6. Toimintasuunnitelmat vuodelle 2014 Olli Repo esitteli alkuperäistä toimintamallia ja nykyistä prosessia. Olli esitteli tarpeen nostaa satomaksua ja perusteli tarvetta toiminnanjohtajalle. Keskusteltiin talkoovelvoitteen suuruudesta ja mietittiin pitäisiko sen olla suurempi kuin 10 tuntia. Olli esitteli työntekijätilanteen. (liite 4)

7. Osuuskunnan vuoden 2014 ennakkobudjetin esittely ja hyväksyminen Sini Forssell esitteli hallituksen budjettiehdotuksen vuodelle 2014 (liite 5). Keskusteltiin toiminnanjohtajan tarpeesta ja sato-osuuden hinnan noususta. Hyväksyttiin hallituksen esitys yksimielisesti.

8. Satomaksut vuodelle 2014 Päätettiin, että vuoden 2014 satomaksu on 450 euroa. Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että satomaksun voi maksaa yhdessä, kahdessa tai viidessä erässä.

9. Muut asiat Pyydettiin ratkaisua siihen miten ei-toivomiaan tuotteita voisi vaihtaa muihin. Todettiin, että asiaa voisi työstää kehityspäivässä.

10. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:40.

Olli Repo, puheenjohtaja Joonas Pekkanen, sihteeri Meeri Taimisto, ptk tarkastaja Tuomo Sirkka, ptk tarkastaja

Läsnäolijat: Läsnä oli 23 osuuskunnan jäsentä. Olli Repo, Heidi Hovi, Sini Forssell, Marja-Liisa Lampinen, Risto Törrö, Panu Karhu, Pauline Ranta, HP Savolainen, Päivi Halonen, Toni Ruuska, Jenni Loikkanen, Katja Loikkanen, Lea Tuuli, Tero Hukkataival, Joonas Pekkanen, Tuomo Sirkka, Galina Kallio, Karlsson Kai K., Hilkka Helsti, Meeri Taimisto, Mariaana Nelimarkka, Janne Kilpinen, Timo Räikkönen

2 Comments